Ljuskurva: HO Cam

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-11-19 09:36:25 2459902.9003 16.138
V
0.367
KTS 2022-11-17 06:08:47 2459900.7561 18.388
B
0.360
KTS 2022-11-17 06:08:47 2459900.7561 13.563
R
0.360
KTS 2022-11-17 06:08:47 2459900.7561 15.962
V
0.360
KTS 2022-09-12 01:09:07 2459834.5480 13.234
V
0.146
HGG 2022-03-30 02:53:39 2459668.6206 <17.307
V
0.611
KTS 2022-03-24 21:23:54 2459663.3916 19.225
V
0.594
KTS 2022-01-01 00:03:27 2459580.5024 15.897
V
0.326
KTS 2021-10-16 05:44:00 2459503.7389 12.809
V
0.078
HGG 2021-10-09 02:04:16 2459496.5863 12.591
V
0.055
HGG 2021-09-15 05:31:46 2459472.7304 12.761
V
0.978
KTS 2021-08-26 02:41:42 2459452.6123 15.708
B
0.913
KTS 2021-08-26 02:41:42 2459452.6123 11.738
R
0.913
KTS 2021-08-26 02:41:42 2459452.6123 13.694
V
0.913
KTS 2021-07-16 04:54:11 2459411.7043 15.428
V
0.781
KTS 2021-05-07 20:58:42 2459342.3741 <17.3
V
0.557
WRT 2021-03-31 20:04:07 2459305.3362 14.564
R
0.437
WRT 2021-03-31 19:58:30 2459305.3323 17.641
V
0.437
KTS 2021-03-21 23:51:21 2459295.4940 17.44
V
0.405
KTS 2021-02-14 02:30:20 2459259.6044 15.959
V
0.289
WRT 2021-02-05 19:56:38 2459251.3310 12.7
R
0.263
WRT 2021-02-05 19:52:27 2459251.3281 15.423
V
0.263
WRT 2020-12-23 23:03:59 2459207.4611 11.21
R
0.121
WRT 2020-12-23 23:02:32 2459207.4601 13.489
V
0.121
KTS 2020-12-05 05:32:29 2459188.7309 12.652
V
0.061
KTS 2020-11-20 04:29:16 2459173.6870 14.666
B
0.012
KTS 2020-11-20 04:29:16 2459173.6870 11.034
R
0.012
KTS 2020-11-20 04:29:16 2459173.6870 12.746
V
0.012
KTS 2020-10-20 09:16:07 2459142.8862 13.728
V
0.912


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=HO+Cam&lastdays=774&showband=@UBVRIJ&.png