Ljuskurva: HM Cam

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-10-10 05:36:57 2459862.7340 13.337
V
HGG 2022-02-25 03:45:56 2459635.6569 13.74
V
HGG 2021-10-03 06:09:30 2459490.7566 13.098
V
HGG 2021-09-15 05:36:40 2459472.7338 13.322
V
WRT 2021-03-31 19:46:59 2459305.3243 12.018
R
WRT 2021-03-31 19:43:49 2459305.3221 14.893
V
WRT 2021-02-26 20:28:10 2459272.3529 12.109
R
WRT 2021-02-26 20:25:00 2459272.3507 14.918
V
WRT 2021-01-29 19:28:24 2459244.3114 12.006
R
WRT 2021-01-29 19:25:58 2459244.3097 14.8
V
WRT 2020-12-23 22:58:22 2459207.4572 11.751
R
WRT 2020-12-23 22:55:37 2459207.4553 14.426
V
WRT 2020-03-21 19:41:48 2458930.3207 11.833
R
WRT 2020-03-21 19:38:47 2458930.3186 14.529
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=HM+Cam&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png