Ljuskurva: GS Cyg

Totalt antal observationer: 45
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-05-02 06:24:46 2459336.7672 <14.596
V
0.536
KTS 2021-04-19 03:47:22 2459323.6579 16.409
V
0.504
KTS 2021-03-11 06:18:34 2459284.7629 15.648
V
0.409
HGG 2021-03-08 09:09:04 2459281.8813 15.374
V
0.402
WRT 2020-12-23 19:03:04 2459207.2938 13.223
V
0.221
KTS 2020-12-01 02:03:24 2459184.5857 12.458
V
0.166
KTS 2020-11-18 01:44:06 2459171.5723 11.966
V
0.135
HGG 2020-10-15 03:18:25 2459137.6378 10.968
V
0.052
LNM 2020-10-13 22:06:40 2459136.4213 10.854
V
0.049
KTS 2020-09-21 05:05:16 2459113.7120 11.076
V
0.994
LNM 2020-09-16 20:21:50 2459109.3485 11.115
V
0.984
KTS 2020-08-26 05:03:33 2459087.7108 12.812
V
0.931
ANC 2020-08-11 22:17:00 2459073.4285 <14.0
Vis
0.896
KTS 2020-07-23 01:49:43 2459053.5762 14.057
V
0.848
ANC 2020-07-20 22:31:00 2459051.4382 <13.3
Vis
0.843
KTS 2020-07-10 06:18:34 2459040.7629 14.122
V
0.817
HGG 2020-06-10 04:32:52 2459010.6895 14.401
V
0.744
LNM 2020-05-29 00:23:19 2458998.5162 14.448
V
0.715
KTS 2020-05-26 04:25:58 2458995.6847 14.996
V
0.708
KTS 2020-04-14 04:14:44 2458953.6769 15.956
V
0.606
KTS 2020-01-16 19:40:13 2458865.3196 14.975
V
0.391
KTS 2020-01-04 19:35:54 2458853.3166 14.689
V
0.362
KTS 2019-12-27 21:16:07 2458845.3862 14.515
V
0.343
KTS 2019-12-09 22:11:51 2458827.4249 14.048
V
0.299
ANC 2019-12-07 19:25:00 2458825.3090 <13.7
Vis
0.294
KTS 2019-11-23 02:34:47 2458810.6075 13.609
V
0.258
KTS 2019-10-09 03:55:52 2458765.6638 12.239
V
0.149
WRT 2019-09-15 21:51:15 2458742.4106 11.554
V
0.093
KTS 2019-09-11 03:49:23 2458737.6593 11.342
V
0.081
KTS 2019-08-17 06:25:12 2458712.7675 10.927
V
0.021
KTS 2019-08-03 01:25:06 2458698.5591 11.319
V
0.986
KTS 2019-07-29 05:22:07 2458693.7237 11.411
V
0.975
ANC 2019-07-25 22:09:00 2458690.4229 11.7
Vis
0.967
KTS 2019-07-12 02:02:15 2458676.5849 12.73
V
0.933
ANC 2019-07-10 22:37:00 2458675.4424 <12.9
Vis
0.930
KTS 2019-06-18 03:42:11 2458652.6543 13.72
V
0.875
KTS 2019-06-12 07:27:59 2458646.8111 13.801
V
0.861


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=GS+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png