Ljuskurva: GR Cyg

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2022-11-13 16:15:18 2459897.1773 10.617
R
WRT 2022-11-13 16:09:33 2459897.1733 12.919
V
HGG 2022-05-08 04:22:56 2459707.6826 12.05
V
HGG 2022-05-04 05:19:32 2459703.7219 12.008
V
HGG 2021-11-02 02:34:56 2459520.6076 13.062
V
HGG 2021-10-09 02:18:48 2459496.5964 13.398
V
HGG 2021-10-06 23:44:18 2459494.4891 13.476
V
HGG 2021-09-15 01:20:03 2459472.5556 13.65
V
HGG 2021-09-08 01:57:38 2459465.5817 13.675
V
HGG 2021-04-25 05:25:43 2459329.7262 13.704
V
HGG 2021-03-07 08:39:24 2459280.8607 12.974
V
WRT 2021-02-11 05:00:14 2459256.7085 10.045
R
WRT 2021-02-11 04:58:39 2459256.7074 12.403
V
WRT 2020-12-23 18:16:50 2459207.2617 9.49
R
WRT 2020-12-23 18:15:24 2459207.2607 11.661
V
HGG 2020-10-15 03:03:53 2459137.6277 11.705
V
HGG 2020-06-05 04:39:21 2459005.6940 12.881
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=GR+Cyg&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png