Ljuskurva: GP Her

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-08-08 02:11:45 2459799.5915 12.003
V
0.097
KTS 2022-04-21 00:16:33 2459690.5115 15.687
V
0.674
KTS 2022-03-12 03:08:03 2459650.6306 15.978
V
0.519
KTS 2022-01-03 07:03:30 2459582.7941 14.781
B
0.256
KTS 2022-01-03 07:03:30 2459582.7941 11.513
R
0.256
KTS 2022-01-03 07:03:30 2459582.7941 13.4
V
0.256
KTS 2021-11-13 19:41:22 2459532.3204 10.902
V
0.059
KTS 2021-11-07 19:44:06 2459526.3223 10.834
V
0.036
HGG 2021-10-08 23:09:10 2459496.4647 11.141
V
0.920
KTS 2021-09-26 19:59:57 2459484.3333 11.646
V
0.873
KTS 2021-08-31 00:40:10 2459457.5279 13.199
V
0.769
ANC 2021-08-05 21:43:00 2459432.4049 <14.2
Vis
0.671
KTS 2021-08-02 01:57:12 2459428.5814 14.949
V
0.657
ANC 2021-07-28 21:55:00 2459424.4132 <13.7
Vis
0.640
KTS 2021-06-27 23:22:07 2459393.4737 17.076
B
0.520
KTS 2021-06-27 23:22:07 2459393.4737 13.109
R
0.520
KTS 2021-06-27 23:22:07 2459393.4737 15.489
V
0.520
KTS 2021-05-21 03:52:59 2459355.6618 14.669
V
0.373
KTS 2021-04-03 02:58:07 2459307.6237 12.922
V
0.187
HGG 2021-03-23 04:39:04 2459296.6938 12.346
V
0.144
WRT 2021-02-27 02:22:07 2459272.5987 9.862
R
0.051
WRT 2021-02-27 02:20:49 2459272.5978 11.437
V
0.051
KTS 2021-02-11 05:52:13 2459256.7446 11.261
V
0.989
KTS 2021-01-21 06:06:11 2459235.7543 13.3
B
0.908
KTS 2021-01-21 06:06:11 2459235.7543 10.631
R
0.908
KTS 2021-01-21 06:06:11 2459235.7543 12.086
V
0.908
KTS 2020-11-21 19:15:27 2459175.3024 15.516
V
0.673


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=GP+Her&lastdays=643.75&showband=@UBVRIJ&.png