Ljuskurva: GO Lac

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-01-29 20:04:24 2460339.3364 14.23
V
0.274
KTS 2023-12-12 21:18:00 2460291.3875 14.32
V
0.470
KTS 2023-11-29 00:16:42 2460277.5116 14.25
V
0.318
KTS 2023-11-08 20:57:07 2460257.3730 14.268
V
0.840
KTS 2023-09-01 07:16:27 2460188.8031 14.302
V
0.380
KTS 2023-04-21 07:48:25 2460055.8253 16.459
V
0.003
KTS 2023-03-14 06:26:21 2460017.7683 14.416
V
0.872
KTS 2023-02-01 19:47:08 2459977.3244 14.282
V
0.855
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 14.23
V
0.155
KTS 2022-11-01 20:20:49 2459885.3478 14.295
V
0.703
KTS 2022-09-09 05:32:55 2459831.7312 14.28
V
0.794
KTS 2022-03-25 05:36:31 2459663.7337 14.294
V
0.415


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=GO+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png