Ljuskurva: GO Lac

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 14.23
V
0.155
KTS 2022-11-01 20:20:49 2459885.3478 14.295
V
0.703
KTS 2022-09-09 05:32:55 2459831.7312 14.28
V
0.794
KTS 2022-03-25 05:36:31 2459663.7337 14.294
V
0.415
KTS 2022-01-05 20:41:16 2459585.3620 14.273
V
0.314
KTS 2021-12-14 20:33:56 2459563.3569 14.292
V
0.144
WRT 2021-10-21 18:50:41 2459509.2852 14.346
V
0.066
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 14.308
V
0.922
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 14.78
V
0.035
KTS 2021-08-10 01:48:17 2459436.5752 14.255
V
0.068
HGG 2021-03-24 07:39:21 2459297.8190 14.372
V
0.546


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=GO+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png