Ljuskurva: FY Cam

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-03-30 20:38:32 2459669.3601 17.594
V
0.453
HGG 2022-02-25 05:28:19 2459635.7280 16.04
V
0.330
KTS 2021-12-29 03:08:03 2459577.6306 13.784
V
0.116
KTS 2021-11-01 04:31:00 2459519.6882 16.971
B
0.903
KTS 2021-11-01 04:31:00 2459519.6882 12.391
R
0.903
KTS 2021-11-01 04:31:00 2459519.6882 14.702
V
0.903
HGG 2021-10-19 06:08:47 2459506.7561 14.997
V
0.856
HGG 2021-10-03 05:48:28 2459490.7420 15.817
V
0.797
HGG 2021-09-12 04:09:33 2459469.6733 16.929
V
0.720
KTS 2021-08-28 04:42:14 2459454.6960 17.758
V
0.665
KTS 2021-07-31 04:59:22 2459426.7079 18.123
V
0.562
HGG 2021-06-11 06:20:35 2459376.7643 16.509
V
0.378
KTS 2021-04-22 20:32:55 2459327.3562 14.194
V
0.197
KTS 2021-03-20 21:49:40 2459294.4095 15.469
B
0.076
KTS 2021-03-20 21:49:40 2459294.4095 11.129
R
0.076
KTS 2021-03-20 21:49:40 2459294.4095 13.216
V
0.076
WRT 2021-02-26 20:07:43 2459272.3387 11.015
R
0.995
WRT 2021-02-26 20:05:42 2459272.3373 13.313
V
0.995
KTS 2021-02-13 22:09:24 2459259.4232 14.137
V
0.947
WRT 2021-02-10 20:41:25 2459256.3621 11.684
R
0.936
WRT 2021-02-10 20:39:07 2459256.3605 14.383
V
0.936
WRT 2021-01-29 19:08:58 2459244.2979 12.122
R
0.892
WRT 2021-01-29 19:06:48 2459244.2964 15.031
V
0.892
WRT 2020-12-23 22:30:34 2459207.4379 12.871
R
0.756
WRT 2020-12-23 22:24:40 2459207.4338 16.292
V
0.756
KTS 2020-12-14 01:24:40 2459197.5588 17.386
V
0.720
KTS 2020-11-07 04:34:36 2459160.6907 <16.7
V
0.584
KTS 2020-09-30 02:39:33 2459122.6108 17.617
V
0.445
KTS 2020-07-22 04:28:33 2459052.6865 14.771
V
0.188


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=FY+Cam&lastdays=680.5&showband=@UBVRIJ&.png