Ljuskurva: FW Cam

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-04-02 21:03:53 2460403.3777 15.94
V
0.024
KTS 2024-02-11 22:47:51 2460352.4499 15.437
V
0.915
KTS 2024-01-23 01:00:54 2460332.5423 15.438
V
0.873
KTS 2023-12-04 02:24:34 2460282.6004 15.823
V
0.766
KTS 2023-11-11 01:30:25 2460259.5628 16.271
V
0.717
KTS 2023-04-09 21:01:26 2460044.3760 17.241
V
0.257
KTS 2023-03-13 22:02:03 2460017.4181 16.839
V
0.200
HGG 2023-03-13 04:07:32 2460016.6719 16.58
V
0.198
KTS 2023-02-18 23:55:06 2459994.4966 16.524
V
0.151
KTS 2022-12-25 04:26:41 2459938.6852 15.734
V
0.031
KTS 2022-12-02 03:41:45 2459915.6540 15.167
V
0.982
HGG 2022-11-19 07:29:16 2459902.8120 15.124
V
0.955
KTS 2022-10-22 04:34:36 2459874.6907 15.213
V
0.895
HGG 2022-10-10 05:12:20 2459862.7169 14.941
V
0.869
KTS 2022-08-27 04:33:01 2459818.6896 15.62
V
0.775


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=FW+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png