Ljuskurva: FW Cam

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-12-25 04:26:41 2459938.6852 15.734
V
0.031
KTS 2022-12-02 03:41:45 2459915.6540 15.167
V
0.982
HGG 2022-11-19 07:29:16 2459902.8120 15.124
V
0.955
KTS 2022-10-22 04:34:36 2459874.6907 15.213
V
0.895
HGG 2022-10-10 05:12:20 2459862.7169 14.941
V
0.869
KTS 2022-08-27 04:33:01 2459818.6896 15.62
V
0.775
KTS 2022-03-21 22:41:31 2459660.4455 17.692
V
0.437
HGG 2022-03-05 03:34:59 2459643.6493 <16.578
V
0.401
KTS 2021-12-29 01:21:38 2459577.5567 17.382
V
0.260
KTS 2021-10-17 02:07:26 2459504.5885 16.394
V
0.104
HGG 2021-10-03 05:37:40 2459490.7345 15.768
V
0.074
HGG 2021-09-12 04:04:39 2459469.6699 15.638
V
0.029
KTS 2021-09-09 04:16:27 2459466.6781 15.874
V
0.023
KTS 2021-08-22 04:18:28 2459448.6795 15.693
V
0.984
KTS 2021-07-09 03:25:12 2459404.6425 15.721
V
0.890
KTS 2021-06-19 04:51:27 2459384.7024 15.943
V
0.848
HGG 2021-05-07 07:10:59 2459341.7993 16.138
V
0.756
KTS 2021-04-07 21:10:13 2459312.3821 17.213
V
0.693
KTS 2021-03-19 21:14:41 2459293.3852 <17.0
V
0.653
WRT 2021-02-10 20:21:33 2459256.3483 17.205
V
0.573
WRT 2021-01-29 18:48:05 2459244.2834 17.343
V
0.548


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=FW+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png