Ljuskurva: FU Cam

Totalt antal observationer: 34
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-11-18 09:28:39 2459901.8949 12.565
V
0.014
HES 2022-11-13 01:37:46 2459896.5679 15.158
B
0.991
HES 2022-11-13 01:28:07 2459896.5612 12.674
V
0.991
HES 2022-11-13 01:22:30 2459896.5573 11.241
R
0.991
HES 2022-11-13 01:16:45 2459896.5533 9.855
I
0.991
HES 2022-11-12 21:22:45 2459896.3908 12.682
V
0.991
HES 2022-11-12 21:17:08 2459896.3869 11.258
R
0.990
HES 2022-11-12 21:11:22 2459896.3829 9.847
I
0.990
WRT 2022-10-29 23:58:59 2459882.4993 9.71
I
0.931
WRT 2022-10-29 23:53:22 2459882.4954 11.035
R
0.931
WRT 2022-10-29 23:47:54 2459882.4916 12.429
V
0.931
WRT 2022-10-29 23:39:59 2459882.4861 14.869
B
0.931
KTS 2022-10-21 05:57:41 2459873.7484 14.594
B
0.893
KTS 2022-10-21 05:57:41 2459873.7484 11.311
R
0.893
KTS 2022-10-21 05:57:41 2459873.7484 12.676
V
0.893
HGG 2022-10-10 04:37:55 2459862.6930 12.522
V
0.846
KTS 2022-08-27 05:49:37 2459818.7428 13.361
V
0.657
HGG 2022-03-30 02:44:52 2459668.6145 12.547
V
0.011
KTS 2022-03-20 21:52:42 2459659.4116 12.679
V
0.972
HGG 2022-02-02 06:51:07 2459612.7855 12.71
V
0.771
KTS 2021-12-29 03:22:10 2459577.6404 15.389
B
0.620
KTS 2021-12-29 03:22:10 2459577.6404 12.777
R
0.620
KTS 2021-12-29 03:22:10 2459577.6404 13.895
V
0.620
KTS 2021-11-01 04:37:20 2459519.6926 13.838
V
0.371
HGG 2021-10-19 06:36:34 2459506.7754 13.583
V
0.315
HGG 2021-10-03 05:43:35 2459490.7386 13.09
V
0.247
KTS 2021-09-21 02:41:34 2459478.6122 12.874
V
0.194
HGG 2021-09-12 03:59:54 2459469.6666 12.663
V
0.156
KTS 2021-08-22 04:15:10 2459448.6772 12.665
V
0.066
KTS 2021-07-09 04:57:30 2459404.7066 14.556
B
0.877
KTS 2021-07-09 04:57:30 2459404.7066 11.261
R
0.877
KTS 2021-07-09 04:57:30 2459404.7066 12.616
V
0.877
KTS 2021-06-17 04:45:41 2459382.6984 12.733
V
0.782
HGG 2021-05-08 01:23:57 2459342.5583 13.903
V
0.609


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=FU+Cam&lastdays=581.5&showband=@UBVRIJ&.png