Ljuskurva: FO And

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2020-09-18 19:57:00 2459111.3312 <14.8
Vis
LNM 2020-09-14 20:54:48 2459107.3714 15.019
V
ANC 2020-09-10 19:51:00 2459103.3271 <14.5
Vis
ANC 2020-01-19 19:21:00 2458868.3062 <14.8
Vis
ANC 2020-01-17 19:16:00 2458866.3028 <14.8
Vis
ANC 2020-01-16 19:48:00 2458865.3250 <14.8
Vis
ANC 2020-01-04 18:31:00 2458853.2715 <14.5
Vis
ANC 2020-01-02 17:57:00 2458851.2479 <14.0
Vis
ANC 2019-12-31 18:49:00 2458849.2840 <14.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=FO+And&lastdays=730&showband=@V&.png