Ljuskurva: ES Aql

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-10-08 01:19:29 2459495.5552 11.884
V
HGG 2021-09-21 02:04:24 2459478.5864 11.97
V
HGG 2021-07-24 03:01:52 2459419.6263 12.79
V
HGG 2021-07-09 04:32:35 2459404.6893 13.74
V
ANC 2020-09-08 19:57:00 2459101.3312 11.9
Vis
ANC 2020-08-18 21:29:00 2459080.3951 11.8
Vis
ANC 2020-08-14 20:35:00 2459076.3576 11.9
Vis
ANC 2020-08-12 20:54:00 2459074.3708 11.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=ES+Aql&lastdays=730&showband=@V&.png