Ljuskurva: ER Lyr

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-10-31 19:54:54 2459884.3298 16.475
B
0.609
KTS 2022-10-31 19:54:54 2459884.3298 12.797
R
0.609
KTS 2022-10-31 19:54:54 2459884.3298 14.801
V
0.609
KTS 2022-09-11 00:49:06 2459833.5341 14.951
V
0.351
KTS 2022-07-31 02:36:14 2459791.6085 12.1
V
0.139
KTS 2022-04-23 01:12:25 2459692.5503 15.756
B
0.637
KTS 2022-04-23 01:12:25 2459692.5503 12.389
R
0.637
KTS 2022-04-23 01:12:25 2459692.5503 14.277
V
0.637
KTS 2022-03-06 05:16:04 2459644.7195 15.719
V
0.395
HGG 2022-02-27 08:30:20 2459637.8544 15.259
V
0.360
KTS 2021-12-05 19:25:58 2459554.3097 12.017
B
0.937
KTS 2021-12-05 19:25:58 2459554.3097 10.443
V
0.937
HGG 2021-10-11 23:59:25 2459499.4996 13.132
V
0.659
KTS 2021-10-05 22:21:47 2459493.4318 13.46
V
0.628
KTS 2021-09-08 22:45:33 2459466.4483 15.169
V
0.492
HGG 2021-09-08 03:18:25 2459465.6378 15.121
V
0.488
ANC 2021-08-30 20:43:00 2459457.3632 <14.0
Vis
0.446
KTS 2021-08-10 03:17:16 2459436.6370 15.245
V
0.341
ANC 2021-07-28 23:03:00 2459424.4604 <13.6
Vis
0.279
KTS 2021-07-01 01:21:21 2459396.5565 14.544
B
0.138
KTS 2021-07-01 01:21:21 2459396.5565 11.317
R
0.138
KTS 2021-07-01 01:21:21 2459396.5565 12.846
V
0.138
HGG 2021-06-24 02:31:29 2459389.6052 12.293
V
0.102
KTS 2021-05-21 23:36:31 2459356.4837 10.922
V
0.935
KTS 2021-04-05 02:24:00 2459309.6000 12.956
V
0.697
KTS 2021-02-24 04:56:29 2459269.7059 14.884
V
0.495
KTS 2021-01-29 06:39:27 2459243.7774 16.312
B
0.364
KTS 2021-01-29 06:39:27 2459243.7774 12.512
R
0.364
KTS 2021-01-29 06:39:27 2459243.7774 14.485
V
0.364


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=ER+Lyr&lastdays=690.9&showband=@UBVRIJ&.png