Ljuskurva: EK Peg

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-11-19 00:19:17 2459172.5134 14.161
V
KTS 2020-10-11 22:17:36 2459134.4289 12.462
V
KTS 2020-08-20 04:24:48 2459081.6839 11.706
V
KTS 2020-07-05 04:28:50 2459035.6867 13.896
V
KTS 2020-05-01 04:48:25 2458970.7003 16.685
V
KTS 2020-02-05 19:43:49 2458885.3221 14.747
V
KTS 2020-01-13 21:09:04 2458862.3813 13.863
V
KTS 2020-01-03 21:44:21 2458852.4058 13.466
V
KTS 2019-12-22 22:26:06 2458840.4348 13.052
V
KTS 2019-12-03 21:07:03 2458821.3799 12.608
V
KTS 2019-10-05 22:02:29 2458762.4184 13.88
V
KTS 2019-07-06 00:43:46 2458670.5304 16.974
V
KTS 2019-05-25 04:42:40 2458628.6963 16.043
V
KTS 2019-01-31 19:43:14 2458515.3217 11.55
V
KTS 2019-01-14 20:23:25 2458498.3496 11.744
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=EK+Peg&lastdays=730&showband=@V&.png