Ljuskurva: EK Peg

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2021-10-14 19:17:36 2459502.3039 15.815
V
0.370
HGG 2021-09-21 02:29:19 2459478.6037 15.111
V
0.290
KTS 2021-09-09 04:21:12 2459466.6814 14.765
V
0.249
KTS 2021-08-15 03:53:16 2459441.6620 13.932
V
0.165
KTS 2021-06-30 01:25:06 2459395.5591 12.215
V
0.009
KTS 2021-05-28 03:29:31 2459362.6455 12.951
V
0.897
KTS 2021-04-19 05:45:27 2459323.7399 14.912
V
0.766
KTS 2021-01-20 19:58:04 2459235.3320 16.298
V
0.466
WRT 2020-12-24 16:21:38 2459208.1817 15.428
V
0.375
KTS 2020-11-19 00:19:17 2459172.5134 14.161
V
0.254
KTS 2020-10-11 22:17:36 2459134.4289 12.462
V
0.125
KTS 2020-08-20 04:24:48 2459081.6839 11.706
V
0.946
KTS 2020-07-05 04:28:50 2459035.6867 13.896
V
0.791
KTS 2020-05-01 04:48:25 2458970.7003 16.685
V
0.571
KTS 2020-02-05 19:43:49 2458885.3221 14.747
V
0.282
KTS 2020-01-13 21:09:04 2458862.3813 13.863
V
0.204
KTS 2020-01-03 21:44:21 2458852.4058 13.466
V
0.171
KTS 2019-12-22 22:26:06 2458840.4348 13.052
V
0.130
KTS 2019-12-03 21:07:03 2458821.3799 12.608
V
0.066


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=EK+Peg&lastdays=730&showband=@V&.png