Ljuskurva: EH Gem

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-25 09:23:36 2459908.8914 14.387
V
0.739
KTS 2022-10-16 05:02:23 2459868.7100 18.384
B
0.569
KTS 2022-10-16 05:02:23 2459868.7100 14.572
R
0.569
KTS 2022-10-16 05:02:23 2459868.7100 16.71
V
0.569
KTS 2022-08-25 05:38:41 2459816.7352 15.207
V
0.349
KTS 2022-05-16 20:51:30 2459716.3691 11.952
V
0.926
KTS 2022-04-07 21:49:58 2459677.4097 14.629
B
0.761
KTS 2022-04-07 21:49:58 2459677.4097 12.192
R
0.761
KTS 2022-04-07 21:49:58 2459677.4097 13.252
V
0.761
WMR 2022-03-21 20:50:55 2459660.3687 14.205
V
0.689
HGG 2022-03-15 02:21:15 2459653.5981 14.934
V
0.660
WMR 2022-03-12 20:50:47 2459651.3686 14.957
V
0.651
KTS 2022-03-10 23:46:36 2459649.4907 15.432
V
0.643
WMR 2022-03-10 22:00:46 2459649.4172 14.817
V
0.643
WMR 2022-03-06 21:39:53 2459645.4027 14.903
V
0.626
KTS 2022-01-03 03:38:00 2459582.6514 14.924
V
0.361
KTS 2021-11-13 05:59:34 2459531.7497 12.625
V
0.146
HGG 2021-10-07 06:49:06 2459494.7841 11.924
V
0.990
HGG 2021-09-22 06:45:12 2459479.7814 12.061
V
0.926
KTS 2021-09-11 04:39:56 2459468.6944 13.676
B
0.880
KTS 2021-09-11 04:39:56 2459468.6944 11.343
R
0.880
KTS 2021-09-11 04:39:56 2459468.6944 12.324
V
0.880
KTS 2021-08-21 05:47:28 2459447.7413 13.149
V
0.791
KTS 2021-05-03 20:49:29 2459338.3677 14.694
V
0.329


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=EH+Gem&lastdays=592.25&showband=@UBVRIJ&.png