Ljuskurva: DZ Per

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-11 22:08:58 2460352.4229 14.738
V
0.982
KTS 2023-12-14 01:20:29 2460292.5559 13.841
V
0.640
KTS 2023-11-19 02:53:39 2460267.6206 14.687
V
0.010
HGG 2023-08-03 07:15:44 2460159.8026 14.075
V
0.920
HGG 2023-08-03 05:51:12 2460159.7439 13.838
V
0.843
HGG 2023-08-01 05:31:20 2460157.7301 13.732
V
0.208
HGG 2023-07-31 07:18:11 2460156.8043 14.734
V
0.996
HGG 2023-05-23 06:20:35 2460087.7643 13.859
V
0.651
KTS 2023-03-12 21:37:52 2460016.4013 13.717
V
0.265
KTS 2023-01-26 23:16:30 2459971.4698 14.098
V
0.468
KTS 2022-11-19 03:35:42 2459902.6498 13.942
V
0.410
HGG 2022-03-31 00:59:36 2459669.5414 13.792
V
0.366
HGG 2022-03-24 02:17:22 2459662.5954 13.71
V
0.276
HGG 2022-03-09 03:15:15 2459647.6356 13.766
V
0.700


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DZ+Per&lastdays=730&showband=@V&.png