Ljuskurva: DY Per

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-11 22:08:58 2460352.4229 12.398
V
KTS 2023-12-14 01:20:29 2460292.5559 11.257
V
KTS 2023-11-19 02:53:39 2460267.6206 11.106
V
HGG 2023-08-03 07:15:44 2460159.8026 10.972
V
HGG 2023-08-03 05:51:12 2460159.7439 10.894
V
HGG 2023-08-01 05:31:20 2460157.7301 10.86
V
HGG 2023-07-31 07:18:11 2460156.8043 11.041
V
HGG 2023-05-23 06:20:35 2460087.7643 10.618
V
KTS 2023-03-12 21:37:52 2460016.4013 10.696
V
KTS 2023-01-26 23:16:30 2459971.4698 10.826
V
KTS 2022-11-19 03:35:42 2459902.6498 11.107
V
HGG 2022-04-19 00:55:43 2459688.5387 13.897
V
HGG 2022-03-31 00:59:36 2459669.5414 14.306
V
HGG 2022-03-24 02:17:22 2459662.5954 14.282
V
HGG 2022-03-09 03:15:15 2459647.6356 14.36
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DY+Per&lastdays=730&showband=@V&.png