Ljuskurva: DX Vul

Totalt antal observationer: 35
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-30 21:35:59 2459914.4000 12.552
V
0.139
KTS 2022-10-30 23:42:17 2459883.4877 12.662
B
0.035
KTS 2022-10-30 23:42:17 2459883.4877 9.959
R
0.035
KTS 2022-10-30 23:42:17 2459883.4877 11.125
V
0.035
KTS 2022-09-08 00:05:19 2459830.5037 12.791
V
0.856
KTS 2022-06-29 05:02:23 2459759.7100 15.116
V
0.618
KTS 2022-04-13 03:38:00 2459682.6514 16.664
B
0.358
KTS 2022-04-13 03:38:00 2459682.6514 13.79
R
0.358
KTS 2022-04-13 03:38:00 2459682.6514 15.476
V
0.358
KTS 2022-04-07 05:42:17 2459676.7377 15.339
V
0.338
KTS 2022-04-03 04:41:39 2459672.6956 16.544
B
0.324
KTS 2022-04-03 04:41:39 2459672.6956 13.556
R
0.324
KTS 2022-04-03 04:41:39 2459672.6956 15.184
V
0.324
KTS 2022-03-09 06:06:02 2459647.7542 14.004
V
0.240
KTS 2022-01-08 19:21:30 2459588.3066 13.486
B
0.040
KTS 2022-01-08 19:21:30 2459588.3066 10.697
R
0.040
KTS 2022-01-08 19:21:30 2459588.3066 11.993
V
0.040
KTS 2021-12-29 19:27:07 2459578.3105 11.916
V
0.006
KTS 2021-11-16 22:41:48 2459535.4457 13.434
V
0.862
HGG 2021-10-05 05:16:56 2459492.7201 14.425
V
0.718
HGG 2021-09-21 04:56:03 2459478.7056 15.032
V
0.671
KTS 2021-09-10 02:16:22 2459467.5947 16.925
B
0.633
KTS 2021-09-10 02:16:22 2459467.5947 13.739
R
0.633
KTS 2021-09-10 02:16:22 2459467.5947 15.543
V
0.633
HGG 2021-09-08 02:57:15 2459465.6231 15.543
V
0.627
KTS 2021-08-17 22:39:38 2459444.4442 16.029
V
0.555
KTS 2021-07-09 01:32:18 2459404.5641 15.679
V
0.421
KTS 2021-06-13 02:14:03 2459378.5931 14.788
V
0.334
KTS 2021-05-09 04:22:48 2459343.6825 13.164
V
0.216
KTS 2021-03-30 04:45:15 2459303.6981 13.135
B
0.081
KTS 2021-03-30 04:45:15 2459303.6981 10.216
R
0.081
KTS 2021-03-30 04:45:15 2459303.6981 11.578
V
0.081
KTS 2021-03-02 06:27:21 2459275.7690 11.283
V
0.987
KTS 2020-12-16 01:36:11 2459199.5668 13.706
V
0.730
KTS 2020-11-29 21:31:40 2459183.3970 14.684
V
0.676


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DX+Vul&lastdays=742&showband=@UBVRIJ&.png