Ljuskurva: DX Vul

Totalt antal observationer: 38
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-10-05 05:16:56 2459492.7201 14.425
V
0.718
HGG 2021-09-21 04:56:03 2459478.7056 15.032
V
0.671
KTS 2021-09-10 02:16:22 2459467.5947 15.543
V
0.633
HGG 2021-09-08 02:57:15 2459465.6231 15.543
V
0.627
KTS 2021-08-17 22:39:38 2459444.4442 16.029
V
0.555
KTS 2021-07-09 01:32:18 2459404.5641 15.679
V
0.421
KTS 2021-06-13 02:14:03 2459378.5931 14.788
V
0.334
KTS 2021-05-09 04:22:48 2459343.6825 13.164
V
0.216
KTS 2021-03-30 04:45:15 2459303.6981 11.578
V
0.081
KTS 2021-03-02 06:27:21 2459275.7690 11.283
V
0.987
KTS 2020-12-16 01:36:11 2459199.5668 13.706
V
0.730
KTS 2020-11-29 21:31:40 2459183.3970 14.684
V
0.676
KTS 2020-10-25 23:12:37 2459148.4671 15.789
V
0.558
LNM 2020-10-13 21:28:30 2459136.3948 15.396
V
0.518
LNM 2020-09-16 19:38:12 2459109.3182 15.246
V
0.426
KTS 2020-09-05 02:55:06 2459097.6216 15.184
V
0.387
KTS 2020-07-14 04:59:13 2459044.7078 13.65
V
0.209
KTS 2020-07-10 06:11:57 2459040.7583 13.343
V
0.195
KTS 2020-06-02 02:15:30 2459002.5941 11.922
V
0.067
KTS 2020-05-11 04:26:15 2458980.6849 11.793
V
0.993
KTS 2020-05-10 09:24:54 2458979.8923 11.768
V
0.990
KTS 2020-04-14 05:09:01 2458953.7146 12.576
V
0.902
KTS 2020-02-28 06:30:48 2458907.7714 14.012
V
0.747
KTS 2020-01-04 19:32:35 2458853.3143 16.14
V
0.564
KTS 2019-12-29 20:07:26 2458847.3385 15.977
V
0.544
HGG 2019-12-12 20:37:23 2458830.3593 15.721
V
0.486
KTS 2019-12-12 20:08:26 2458830.3392 15.896
V
0.486
KTS 2019-11-29 21:24:54 2458817.3923 15.536
V
0.443


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DX+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png