Ljuskurva: DX Vul

Totalt antal observationer: 34
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2023-01-11 23:04:59 2459956.4618 14.514
V
0.277
KTS 2022-11-30 21:35:59 2459914.4000 12.552
V
0.135
KTS 2022-10-30 23:42:17 2459883.4877 11.125
V
0.031
KTS 2022-09-08 00:05:19 2459830.5037 12.791
V
0.853
KTS 2022-06-29 05:02:23 2459759.7100 15.116
V
0.614
KTS 2022-04-13 03:38:00 2459682.6514 15.476
V
0.355
KTS 2022-04-07 05:42:17 2459676.7377 15.339
V
0.335
KTS 2022-04-03 04:41:39 2459672.6956 15.184
V
0.321
KTS 2022-03-09 06:06:02 2459647.7542 14.004
V
0.237
KTS 2022-01-08 19:21:30 2459588.3066 11.993
V
0.037
KTS 2021-12-29 19:27:07 2459578.3105 11.916
V
0.003
KTS 2021-11-16 22:41:48 2459535.4457 13.434
V
0.859
HGG 2021-10-05 05:16:56 2459492.7201 14.425
V
0.715
HGG 2021-09-21 04:56:03 2459478.7056 15.032
V
0.667
KTS 2021-09-10 02:16:22 2459467.5947 15.543
V
0.630
HGG 2021-09-08 02:57:15 2459465.6231 15.543
V
0.623
KTS 2021-08-17 22:39:38 2459444.4442 16.029
V
0.552
KTS 2021-07-09 01:32:18 2459404.5641 15.679
V
0.418
KTS 2021-06-13 02:14:03 2459378.5931 14.788
V
0.330
KTS 2021-05-09 04:22:48 2459343.6825 13.164
V
0.213
KTS 2021-03-30 04:45:15 2459303.6981 11.578
V
0.078
KTS 2021-03-02 06:27:21 2459275.7690 11.283
V
0.984


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DX+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png