Ljuskurva: DX Per

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-11 22:08:58 2460352.4229 14.805
V
0.361
KTS 2023-12-14 01:20:29 2460292.5559 14.703
V
0.802
KTS 2023-11-19 02:53:39 2460267.6206 14.777
V
0.239
HGG 2023-08-03 07:15:44 2460159.8026 14.75
V
0.213
HGG 2023-08-03 05:51:12 2460159.7439 14.74
V
0.192
HGG 2023-08-01 05:31:20 2460157.7301 14.79
V
0.501
HGG 2023-07-31 07:18:11 2460156.8043 14.758
V
0.183
KTS 2023-03-12 21:37:52 2460016.4013 15.182
V
0.967
KTS 2023-01-26 23:16:30 2459971.4698 14.825
V
0.537
KTS 2022-11-19 03:35:42 2459902.6498 14.799
V
0.903
HGG 2022-03-31 00:59:36 2459669.5414 14.773
V
0.851
HGG 2022-03-24 02:17:22 2459662.5954 14.755
V
0.466
HGG 2022-03-09 03:15:15 2459647.6356 14.716
V
0.328


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DX+Per&lastdays=730&showband=@V&.png