Ljuskurva: DX Dra

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-20 08:13:29 2459477.8427 13.206
V
0.215
HGG 2021-06-18 05:23:08 2459383.7244 10.228
V
0.007
HGG 2021-03-20 05:14:21 2459293.7183 14.836
V
0.809
WRT 2021-02-27 01:13:00 2459272.5507 11.511
R
0.762
WRT 2021-02-27 01:10:24 2459272.5489 15.021
V
0.762
WRT 2021-01-30 02:19:14 2459244.5967 12.122
R
0.700
WRT 2021-01-30 02:14:38 2459244.5935 15.595
V
0.700
WRT 2020-12-23 18:04:10 2459207.2529 13.237
R
0.618
WRT 2020-12-23 17:59:34 2459207.2497 16.944
V
0.618
HGG 2020-08-09 00:07:29 2459070.5052 14.739
V
0.317
HGG 2020-07-24 00:18:34 2459054.5129 14.264
V
0.281
HGG 2020-04-26 06:20:18 2458965.7641 11.453
V
0.085
HGG 2020-03-15 08:19:49 2458923.8471 10.77
V
0.993


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DX+Dra&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png