Ljuskurva: DT Ori

Totalt antal observationer: 40
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-21 23:35:57 2459905.4833 16.228
V
0.643
KTS 2022-10-10 03:40:45 2459862.6533 17.347
B
0.541
KTS 2022-10-10 03:40:45 2459862.6533 12.85
R
0.541
KTS 2022-10-10 03:40:45 2459862.6533 15.56
V
0.541
KTS 2022-08-08 05:32:21 2459799.7308 14.172
V
0.392
KTS 2022-04-26 21:08:03 2459696.3806 13.344
B
0.146
KTS 2022-04-26 21:08:03 2459696.3806 9.6
R
0.146
KTS 2022-04-26 21:08:03 2459696.3806 11.665
V
0.146
KTS 2022-03-12 00:18:51 2459650.5131 11.631
V
0.037
WMR 2022-03-06 21:42:54 2459645.4048 11.586
V
0.025
KTS 2022-01-02 04:48:51 2459581.7006 14.466
V
0.873
KTS 2021-11-16 04:26:06 2459534.6848 15.366
V
0.761
HGG 2021-10-05 08:47:54 2459492.8666 16.174
V
0.662
HGG 2021-09-21 06:34:50 2459478.7742 16.231
V
0.628
KTS 2021-09-16 05:43:26 2459473.7385 16.381
V
0.617
KTS 2021-08-31 04:39:12 2459457.6939 17.899
B
0.578
KTS 2021-08-31 04:39:12 2459457.6939 13.039
R
0.578
KTS 2021-08-31 04:39:12 2459457.6939 16.27
V
0.578
KTS 2021-08-07 05:36:31 2459433.7337 15.808
V
0.521
KTS 2021-04-02 20:59:42 2459307.3748 12.473
V
0.221
WRT 2021-02-26 19:06:31 2459272.2962 9.166
R
0.137
WRT 2021-02-26 19:05:13 2459272.2953 11.678
V
0.137
LNM 2021-02-14 19:57:30 2459260.3316 11.276
V
0.109
WRT 2021-02-12 17:21:50 2459258.2235 9.079
R
0.104
WRT 2021-02-12 17:20:24 2459258.2225 11.499
V
0.104
WRT 2021-01-29 21:16:33 2459244.3865 9.1
R
0.071
WRT 2021-01-29 21:15:07 2459244.3855 11.464
V
0.071
KTS 2021-01-21 02:42:34 2459235.6129 12.991
B
0.050
KTS 2021-01-21 02:42:34 2459235.6129 11.421
V
0.050
WRT 2020-12-25 21:15:24 2459209.3857 9.616
R
0.988
WRT 2020-12-25 21:13:23 2459209.3843 12.18
V
0.988
KTS 2020-12-05 05:45:01 2459188.7396 13.328
V
0.939
KTS 2020-11-20 00:26:38 2459173.5185 14.263
V
0.903
KTS 2020-10-20 09:19:26 2459142.8885 14.002
V
0.830
KTS 2020-09-28 04:42:48 2459120.6964 14.328
V
0.777
KTS 2020-08-12 05:15:56 2459073.7194 <17.4
B
0.665
KTS 2020-08-12 05:15:56 2459073.7194 12.578
R
0.665
KTS 2020-08-12 05:15:56 2459073.7194 15.743
V
0.665
KTS 2020-04-20 21:40:10 2458960.4029 14.743
V
0.396
KTS 2020-03-14 23:36:48 2458923.4839 13.769
V
0.308


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DT+Ori&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png