Ljuskurva: DO Lac

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2022-12-11 15:24:37 2459925.1421 12.912
V
0.406
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 13.172
V
0.349
KTS 2022-11-01 20:20:49 2459885.3478 13.256
V
0.210
KTS 2022-09-09 05:32:55 2459831.7312 13.013
V
0.947
KTS 2022-07-01 03:43:46 2459761.6554 12.406
V
0.602
KTS 2022-03-25 05:36:31 2459663.7337 13.047
V
0.120
KTS 2022-01-05 20:41:16 2459585.3620 12.896
V
0.734
KTS 2021-12-14 20:33:56 2459563.3569 12.98
V
0.626
WRT 2021-10-21 18:50:41 2459509.2852 13.294
V
0.360
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 13.4
V
0.331
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 13.093
V
0.121
KTS 2021-08-10 01:48:17 2459436.5752 12.795
V
0.002


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DO+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png