Ljuskurva: DL Lyn

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-02-25 04:49:17 2459635.7009 14.793
V
HGG 2021-10-13 03:17:34 2459500.6372 14.43
V
HGG 2021-10-12 01:11:42 2459499.5498 14.407
V
WRT 2021-02-26 21:22:19 2459272.3905 10.489
R
WRT 2021-02-26 21:20:52 2459272.3895 12.274
V
WRT 2021-02-10 22:11:59 2459256.4250 10.144
R
WRT 2021-02-10 22:08:58 2459256.4229 11.728
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DL+Lyn&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png