Ljuskurva: DK Lyn

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-02-25 04:19:20 2459635.6801 13.57
V
HGG 2021-10-07 07:28:50 2459494.8117 17.614
V
WRT 2021-04-02 20:13:20 2459307.3426 11.49
R
WRT 2021-04-02 20:11:02 2459307.3410 13.846
V
HGG 2021-03-31 02:50:21 2459304.6183 13.837
V
WRT 2021-02-26 21:18:17 2459272.3877 11.953
R
WRT 2021-02-26 21:15:41 2459272.3859 14.453
V
WRT 2021-02-10 22:03:38 2459256.4192 12.557
R
WRT 2021-02-10 21:53:42 2459256.4123 15.309
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DK+Lyn&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png