Ljuskurva: CZ Her

Totalt antal observationer: 33
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-04-21 00:31:14 2459690.5217 15.518
V
0.780
KTS 2022-03-12 03:31:06 2459650.6466 16.523
V
0.656
KTS 2022-01-22 06:21:36 2459601.7650 18.216
B
0.505
KTS 2022-01-22 06:21:36 2459601.7650 13.429
R
0.505
KTS 2022-01-22 06:21:36 2459601.7650 16.142
V
0.505
HGG 2021-10-08 23:15:21 2459496.4690 12.921
V
0.178
KTS 2021-09-29 20:28:36 2459487.3532 12.589
V
0.150
KTS 2021-08-31 00:42:54 2459457.5298 12.952
B
0.057
KTS 2021-08-31 00:42:54 2459457.5298 9.865
R
0.057
KTS 2021-08-31 00:42:54 2459457.5298 11.416
V
0.057
KTS 2021-08-02 02:43:43 2459428.6137 11.268
V
0.968
KTS 2021-06-28 00:25:29 2459393.5177 12.884
V
0.859
KTS 2021-05-18 02:41:34 2459352.6122 15.753
V
0.732
HGG 2021-05-15 02:01:49 2459349.5846 15.674
V
0.723
KTS 2021-04-02 02:07:26 2459306.5885 15.614
V
0.590
HGG 2021-03-22 07:45:59 2459295.8236 16.066
V
0.556
WRT 2021-02-27 02:17:57 2459272.5958 12.612
R
0.484
WRT 2021-02-27 02:13:20 2459272.5926 15.537
V
0.484
KTS 2021-02-16 04:41:05 2459261.6952 15.398
V
0.450
KTS 2021-01-23 06:19:43 2459237.7637 16.458
B
0.376
KTS 2021-01-23 06:19:43 2459237.7637 12.36
R
0.376
KTS 2021-01-23 06:19:43 2459237.7637 14.884
V
0.376
KTS 2020-11-28 19:15:36 2459182.3025 13.802
V
0.204
KTS 2020-10-28 20:51:47 2459151.3693 12.389
V
0.108
KTS 2020-09-21 04:55:37 2459113.7053 11.23
V
0.992
KTS 2020-08-18 22:11:59 2459080.4250 14.037
B
0.888
KTS 2020-08-18 22:11:59 2459080.4250 10.7
R
0.888
KTS 2020-08-18 22:11:59 2459080.4250 12.559
V
0.888
HGG 2020-07-10 06:13:40 2459040.7595 16.688
V
0.766
KTS 2020-06-24 02:36:05 2459024.6084 16.81
V
0.715
KTS 2020-04-23 01:00:54 2458962.5423 16.553
V
0.523
WRT 2020-03-21 03:16:24 2458929.6364 12.635
R
0.421
WRT 2020-03-21 03:11:39 2458929.6331 15.666
V
0.421


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CZ+Her&lastdays=806.5&showband=@UBVRIJ&.png