Ljuskurva: CSS_J033013.8+311649

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-26 20:38:32 2460367.3601 15.711
V
KTS 2024-02-22 20:35:31 2460363.3580 15.661
V
KTS 2024-02-19 21:47:48 2460360.4082 15.652
V
KTS 2024-02-11 21:47:57 2460352.4083 15.674
V
KTS 2024-02-06 23:29:36 2460347.4789 15.725
V
KTS 2024-02-01 23:58:42 2460342.4991 15.704
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CSS_J033013.8%2B311649&lastdays=730&showband=@V&.png