Ljuskurva: CSS 111004:214738+244554

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-12-22 17:33:47 2459206.2318 <16.224
V
LNM 2020-12-18 16:45:15 2459202.1981 <14.813
V
LNM 2020-12-04 19:50:26 2459188.3267 <16.154
V
LNM 2020-11-28 18:36:17 2459182.2752 <16.506
V
LNM 2020-11-26 18:01:00 2459180.2507 <15.106
V
LNM 2020-11-04 22:01:11 2459158.4175 <15.633
V
LNM 2020-10-24 18:00:34 2459147.2504 <15.444
V
LNM 2020-10-14 20:03:15 2459137.3356 14.917
V
LNM 2020-10-04 19:02:29 2459127.2934 <15.795
V
LNM 2020-09-18 22:31:52 2459111.4388 <15.768
V
LNM 2020-09-14 21:53:51 2459107.4124 <16.49
V
LNM 2020-09-06 20:18:31 2459099.3462 <15.45
V
LNM 2020-08-31 21:30:23 2459093.3961 <15.552
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CSS+111004%3A214738%2B244554&lastdays=730&showband=@V&.png