Ljuskurva: CSS 100615:215815+094709

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2021-01-03 19:32:18 2459218.3141 <16.408
V
LNM 2021-01-03 17:22:42 2459218.2241 <15.695
V
LNM 2021-01-02 19:43:06 2459217.3216 <16.53
V
LNM 2020-12-30 19:19:29 2459214.3052 15.557
V
LNM 2020-12-27 19:52:36 2459211.3282 13.776
V
LNM 2020-12-26 19:15:44 2459210.3026 13.492
V
LNM 2020-12-25 19:17:02 2459209.3035 13.449
V
LNM 2020-12-22 17:24:17 2459206.2252 13.222
V
LNM 2020-12-21 19:33:53 2459205.3152 12.895
V
LNM 2020-12-18 16:11:51 2459202.1749 12.925
V
LNM 2020-10-24 17:12:28 2459147.2170 <15.199
V
LNM 2020-10-23 20:39:41 2459146.3609 <16.621
V
LNM 2020-10-19 19:52:19 2459142.3280 <16.451
V
LNM 2020-10-18 19:47:16 2459141.3245 <16.581
V
LNM 2020-09-18 21:56:52 2459111.4145 <14.456
V
LNM 2020-09-14 21:59:19 2459107.4162 <16.381
V
LNM 2020-08-31 21:36:08 2459093.4001 <15.286
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CSS+100615%3A215815%2B094709&lastdays=730&showband=@V&.png