Ljuskurva: CS Peg

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-12-18 16:45:15 2459202.1981 13.284
V
0.760
LNM 2020-12-04 19:50:26 2459188.3267 13.616
V
0.189
LNM 2020-11-26 18:01:00 2459180.2507 13.403
V
0.883
LNM 2020-11-04 22:01:11 2459158.4175 13.557
V
0.209
LNM 2020-10-24 18:00:34 2459147.2504 12.7
V
0.428
LNM 2020-10-19 20:01:23 2459142.3343 13.23
V
0.720
LNM 2020-10-14 20:03:15 2459137.3356 13.42
V
0.866
LNM 2020-10-04 19:02:29 2459127.2934 13.497
V
0.077
LNM 2020-09-18 22:31:52 2459111.4388 13.458
V
0.993
LNM 2020-09-14 21:53:51 2459107.4124 13.437
V
0.861
LNM 2020-09-06 20:18:31 2459099.3462 13.021
V
0.573
LNM 2020-08-31 21:30:23 2459093.3961 13.517
V
0.033


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CS+Peg&lastdays=730&showband=@V&.png