Ljuskurva: CQ Tau

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-11-23 05:00:57 2459176.7090 10.075
V
KTS 2020-11-22 05:21:07 2459175.7230 9.717
V
KTS 2020-11-21 03:13:32 2459174.6344 9.884
V
KTS 2020-11-20 03:36:43 2459173.6505 9.887
V
KTS 2020-11-20 01:17:54 2459173.5541 9.929
V
HGG 2020-11-19 23:03:24 2459173.4607 9.926
V
HGG 2020-11-19 00:00:25 2459172.5003 10.001
V
HGG 2020-11-18 05:44:52 2459171.7395 9.89
V
HGG 2020-11-18 05:24:17 2459171.7252 9.885
V
HGG 2020-11-17 03:45:56 2459170.6569 10.519
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CQ+Tau&lastdays=730&showband=@V&.png