Ljuskurva: CO Per

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-20 21:00:00 2459113.3750 14.631
V
0.227
LNM 2020-09-18 23:21:59 2459111.4736 <15.719
V
0.181
LNM 2020-09-15 19:47:08 2459108.3244 14.878
V
0.450


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CO+Per&lastdays=730&showband=@V&.png