Ljuskurva: CM Cas

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-05-17 05:14:55 2459716.7187 15.005
V
0.360
HGG 2022-03-30 02:58:42 2459668.6241 12.194
V
0.167
KTS 2022-02-18 20:56:49 2459629.3728 12.2
V
0.010
KTS 2021-12-11 22:01:55 2459560.4180 16.676
V
0.733
HGG 2021-10-05 05:55:58 2459492.7472 15.372
V
0.461
HGG 2021-10-04 00:28:30 2459491.5198 <15.194
V
0.456
HGG 2021-09-12 02:04:16 2459469.5863 15.334
V
0.368
KTS 2021-09-09 05:08:35 2459466.7143 15.359
V
0.356
HGG 2021-08-17 02:42:34 2459443.6129 13.868
V
0.264
KTS 2021-08-01 05:05:34 2459427.7122 13.091
V
0.200
KTS 2021-06-21 05:09:18 2459386.7148 12.059
V
0.035
HGG 2021-06-17 02:35:48 2459382.6082 12.146
V
0.019
KTS 2021-05-15 05:19:06 2459349.7216 14.224
V
0.886
HGG 2021-05-10 06:57:18 2459344.7898 14.354
V
0.867
KTS 2021-03-04 22:02:29 2459278.4184 17.319
V
0.600
WRT 2021-01-29 17:22:42 2459244.2241 16.093
V
0.463
WRT 2020-12-24 16:36:02 2459208.1917 13.94
V
0.318
KTS 2020-12-05 05:06:25 2459188.7128 12.43
V
0.240
KTS 2020-11-10 02:50:03 2459163.6181 11.708
V
0.139
HGG 2020-10-09 23:42:08 2459132.4876 11.95
V
0.014
HGG 2020-09-20 06:20:09 2459112.7640 12.891
V
0.935
KTS 2020-09-04 05:03:41 2459096.7109 14.168
V
0.870
HGG 2020-08-25 04:06:31 2459086.6712 14.7
V
0.830
HGG 2020-07-13 03:17:25 2459043.6371 16.969
V
0.657
KTS 2020-07-03 04:18:28 2459033.6795 <15.987
V
0.617


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CM+Cas&lastdays=730&showband=@V&.png