Ljuskurva: CM Cas

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-18 04:11:51 2459901.6749 13.928
B
0.103
KTS 2022-11-18 04:11:51 2459901.6749 11.756
V
0.103
HGG 2022-11-08 08:09:27 2459891.8399 11.509
V
0.064
KTS 2022-09-23 04:59:57 2459845.7083 14.135
V
0.878
KTS 2022-05-17 05:14:55 2459716.7187 15.005
V
0.360
HGG 2022-03-30 02:58:42 2459668.6241 12.194
V
0.167
KTS 2022-02-18 20:56:49 2459629.3728 12.2
V
0.010
KTS 2021-12-11 22:01:55 2459560.4180 16.676
V
0.733
HGG 2021-10-05 05:55:58 2459492.7472 15.372
V
0.461
HGG 2021-10-04 00:28:30 2459491.5198 <15.194
V
0.456
HGG 2021-09-12 02:04:16 2459469.5863 15.334
V
0.368
KTS 2021-09-09 05:08:35 2459466.7143 17.344
B
0.356
KTS 2021-09-09 05:08:35 2459466.7143 12.534
R
0.356
KTS 2021-09-09 05:08:35 2459466.7143 15.359
V
0.356
HGG 2021-08-17 02:42:34 2459443.6129 13.868
V
0.264
KTS 2021-08-01 05:05:34 2459427.7122 13.091
V
0.200
KTS 2021-06-21 05:09:18 2459386.7148 12.059
V
0.035
HGG 2021-06-17 02:35:48 2459382.6082 12.146
V
0.019
KTS 2021-05-15 05:19:06 2459349.7216 14.224
V
0.886
HGG 2021-05-10 06:57:18 2459344.7898 14.354
V
0.867


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CM+Cas&lastdays=622.5&showband=@UBVRIJ&.png