Ljuskurva: CF Vul

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-10-16 21:56:09 2459139.4140 11.843
V
KTS 2020-08-07 03:20:44 2459068.6394 11.979
V
KTS 2020-05-17 03:33:24 2458986.6482 12.049
V
KTS 2020-04-14 05:24:00 2458953.7250 11.79
V
KTS 2020-02-21 06:19:35 2458900.7636 12.008
V
KTS 2019-12-12 19:50:52 2458830.3270 11.532
V
KTS 2019-11-29 20:48:11 2458817.3668 11.498
V
KTS 2019-09-24 01:37:29 2458750.5677 11.66
V
KTS 2019-08-01 04:56:21 2458696.7058 12.089
V
KTS 2019-07-03 23:26:35 2458668.4768 11.617
V
KTS 2019-05-12 02:39:24 2458615.6107 12.071
V
KTS 2019-03-20 04:40:22 2458562.6947 11.595
V
KTS 2018-12-17 19:12:25 2458470.3003 11.798
V
KTS 2018-12-04 02:05:51 2458456.5874 11.933
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CF+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png