Ljuskurva: BnV04

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-10-10 21:43:11 2459863.4050 <19.0
V
0.659
KTS 2022-07-01 04:55:37 2459761.7053 18.311
V
0.406
KTS 2022-04-01 03:39:53 2459670.6527 16.396
V
0.180
KTS 2021-12-17 19:32:35 2459566.3143 17.69
V
0.921
KTS 2021-10-24 20:23:16 2459512.3495 19.081
V
0.787
KTS 2021-09-21 00:27:04 2459478.5188 <18.0
V
0.703
KTS 2021-08-16 03:13:40 2459442.6345 <18.5
V
0.614
KTS 2021-07-05 04:04:47 2459400.6700 <18.0
V
0.509
KTS 2021-05-31 02:28:10 2459365.6029 <16.8
V
0.422
KTS 2021-05-21 02:57:50 2459355.6235 <18.0
V
0.397
KTS 2021-03-17 05:12:20 2459290.7169 16.836
V
0.236
KTS 2021-01-31 07:01:55 2459245.7930 15.85
V
0.125
KTS 2020-12-18 19:16:10 2459202.3029 15.207
V
0.017
KTS 2020-11-07 20:05:16 2459161.3370 16.269
V
0.915
KTS 2020-10-11 20:08:52 2459134.3395 <17.0
V
0.848
KTS 2020-08-09 00:36:51 2459070.5256 <17.5
V
0.689
KTS 2020-05-06 05:28:53 2458975.7284 <17.4
V
0.454
KTS 2020-03-08 06:22:27 2458916.7656 <17.7
V
0.307


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BnV04&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png