Ljuskurva: BnV03

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-03 20:27:27 2459887.3524 17.302
V
0.033
KTS 2022-09-11 00:10:56 2459833.5076 18.521
V
0.889
KTS 2022-06-30 03:35:34 2459760.6497 <18.063
V
0.695
KTS 2022-03-25 03:39:44 2459663.6526 <18.5
V
0.436
KTS 2021-12-04 19:45:41 2459553.3234 <16.836
V
0.142
KTS 2021-10-05 22:30:17 2459493.4377 17.036
V
0.983
KTS 2021-09-09 21:27:04 2459467.3938 17.811
V
0.913
KTS 2021-08-14 02:35:48 2459440.6082 19.054
V
0.842
KTS 2021-06-22 04:43:40 2459387.6970 <18.0
V
0.701
KTS 2021-05-10 05:00:14 2459344.7085 <18.2
V
0.586
KTS 2021-03-15 04:07:06 2459288.6716 <17.5
V
0.436
KTS 2021-01-28 07:05:05 2459242.7952 <17.0
V
0.314
KTS 2020-11-05 21:58:53 2459159.4159 <16.5
V
0.092
KTS 2020-10-09 23:01:23 2459132.4593 16.844
V
0.020
KTS 2020-08-08 22:49:35 2459070.4511 <17.3
V
0.855


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BnV03&lastdays=937.5&showband=@UBVRIJ&.png