Ljuskurva: BZ Vul

Totalt antal observationer: 36
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-10-06 00:32:15 2459493.5224 12.179
V
0.997
HGG 2021-09-21 01:58:48 2459478.5825 12.41
V
0.954
HGG 2021-09-08 02:22:42 2459465.5991 13.446
V
0.918
KTS 2021-09-03 23:45:36 2459461.4900 13.8
V
0.906
KTS 2021-08-14 02:35:31 2459440.6080 14.628
V
0.847
KTS 2021-07-08 04:59:22 2459403.7079 16.008
V
0.743
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 16.0
V
0.675
KTS 2021-05-11 00:07:03 2459345.5049 16.479
V
0.578
HGG 2021-05-10 06:37:43 2459344.7762 16.374
V
0.576
KTS 2021-03-18 03:33:24 2459291.6482 15.967
V
0.426
KTS 2021-02-16 05:44:44 2459261.7394 15.349
V
0.342
KTS 2021-01-26 06:56:09 2459240.7890 14.975
V
0.283
KTS 2020-12-16 01:23:48 2459199.5582 14.023
V
0.166
KTS 2020-12-01 01:38:21 2459184.5683 13.724
V
0.124
KTS 2020-11-10 19:20:03 2459164.3056 13.23
V
0.066
KTS 2020-10-16 22:05:39 2459139.4206 13.055
V
0.996
LNM 2020-09-14 19:05:31 2459107.2955 14.051
V
0.905
LNM 2020-09-08 19:14:18 2459101.3016 14.371
V
0.888
KTS 2020-09-03 00:24:20 2459095.5169 14.92
V
0.872
KTS 2020-07-17 04:53:28 2459047.7038 15.898
V
0.737
KTS 2020-05-17 04:25:14 2458986.6842 16.709
V
0.565
KTS 2020-05-10 09:10:30 2458979.8823 <13.984
V
0.545
KTS 2020-04-13 01:51:44 2458952.5776 15.784
V
0.468
KTS 2020-02-22 05:15:30 2458901.7191 14.909
V
0.324
KTS 2020-02-09 06:05:19 2458888.7537 14.57
V
0.288
KTS 2020-01-27 06:52:50 2458875.7867 14.238
V
0.251
KTS 2019-12-01 19:16:19 2458819.3030 12.683
V
0.092
KTS 2019-11-01 02:00:23 2458788.5836 12.114
V
0.005


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BZ+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png