Ljuskurva: BX Cam

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-12 03:40:53 2459469.6534 16.341
V
HGG 2021-05-05 03:21:53 2459339.6402 13.409
V
WRT 2021-03-31 20:09:27 2459305.3399 12.683
V
WRT 2021-02-26 19:38:47 2459272.3186 12.287
V
HGG 2020-11-18 02:47:19 2459171.6162 15.688
V
HGG 2020-03-22 04:27:33 2458930.6858 13.283
V
WRT 2020-03-21 19:09:33 2458930.2983 13.152
V
WRT 2020-02-18 21:24:54 2458898.3923 12.811
V
HGG 2020-01-09 22:41:13 2458858.4453 12.695
V
WRT 2020-01-09 00:38:35 2458857.5268 12.463
V
HGG 2019-12-30 04:26:15 2458847.6849 12.634
V
HGG 2019-12-01 04:48:08 2458818.7001 12.51
V
HGG 2019-10-27 00:34:33 2458783.5240 13.065
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BX+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png