Ljuskurva: BX Cam

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-11-19 07:22:22 2459902.8072 16.407
V
HGG 2022-10-10 03:29:13 2459862.6453 15.122
V
HGG 2022-03-30 00:14:58 2459668.5104 13.473
V
HGG 2021-12-28 07:20:21 2459576.8058 16.639
V
HGG 2021-10-19 05:57:33 2459506.7483 17.151
V
HGG 2021-10-03 06:20:18 2459490.7641 16.89
V
HGG 2021-09-12 03:40:53 2459469.6534 16.341
V
HGG 2021-05-05 03:21:53 2459339.6402 13.409
V
WRT 2021-03-31 20:10:45 2459305.3408 9.301
R
WRT 2021-03-31 20:09:27 2459305.3399 12.683
V
WRT 2021-02-26 19:40:30 2459272.3198 8.978
R
WRT 2021-02-26 19:38:47 2459272.3186 12.287
V
HGG 2020-11-18 02:47:19 2459171.6162 15.688
V
HGG 2020-03-22 04:27:33 2458930.6858 13.283
V
WRT 2020-03-21 19:10:59 2458930.2993 9.782
R
WRT 2020-03-21 19:09:33 2458930.2983 13.152
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BX+Cam&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png