Ljuskurva: BNV32

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2021-07-16 01:52:45 2459411.5783 <17.254
V
KTS 2021-06-13 02:13:29 2459378.5927 <17.8
V
KTS 2021-04-19 04:27:07 2459323.6855 <17.7
V
KTS 2021-03-04 05:44:44 2459277.7394 17.692
V
KTS 2020-11-29 19:44:41 2459183.3227 <15.648
V
KTS 2020-10-26 20:13:46 2459149.3429 <16.035
V
KTS 2020-08-18 23:43:09 2459080.4883 <18.0
V
KTS 2020-05-03 03:13:06 2458972.6341 <16.488
V
KTS 2020-02-28 06:16:07 2458907.7612 <18.5
V
KTS 2019-12-13 19:15:10 2458831.3022 <18.0
V
KTS 2019-11-27 19:49:43 2458815.3262 18.1
V
KTS 2019-08-14 22:47:08 2458710.4494 <16.505
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BNV32&lastdays=730&showband=@V&.png