Ljuskurva: BNV32

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-10-29 20:50:47 2459882.3686 <18.0
V
0.296
KTS 2022-08-29 00:10:56 2459820.5076 18.238
V
0.180
KTS 2022-07-02 03:33:15 2459762.6481 18.072
V
0.071
KTS 2022-05-02 04:17:54 2459701.6791 17.541
V
0.956
KTS 2022-03-30 04:27:59 2459668.6861 17.734
V
0.894
KTS 2021-11-12 19:30:25 2459531.3128 <18.5
V
0.635
KTS 2021-09-29 23:51:47 2459487.4943 <18.5
V
0.553
KTS 2021-08-27 00:24:20 2459453.5169 <18.5
V
0.489
KTS 2021-07-16 01:52:45 2459411.5783 <17.254
V
0.410
KTS 2021-06-13 02:13:29 2459378.5927 <17.8
V
0.348
KTS 2021-04-19 04:27:07 2459323.6855 <17.7
V
0.244
KTS 2021-03-04 05:44:44 2459277.7394 17.692
V
0.158
KTS 2020-11-29 19:44:41 2459183.3227 <15.648
V
0.980
KTS 2020-10-26 20:13:46 2459149.3429 <16.035
V
0.916
KTS 2020-08-18 23:43:09 2459080.4883 <18.0
V
0.786
KTS 2020-05-03 03:13:06 2458972.6341 <16.488
V
0.583


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BNV32&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png