Ljuskurva: BNV02

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-03 20:27:27 2459887.3524 15.481
V
0.957
KTS 2022-09-11 00:10:56 2459833.5076 18.769
V
0.760
KTS 2022-06-30 03:35:34 2459760.6497 19.492
V
0.493
KTS 2022-03-25 03:39:44 2459663.6526 14.883
V
0.138
KTS 2021-12-04 19:45:41 2459553.3234 <16.757
V
0.734
KTS 2021-10-05 22:30:17 2459493.4377 <19.0
V
0.515
KTS 2021-09-09 21:27:04 2459467.3938 18.755
V
0.419
KTS 2021-08-14 02:35:48 2459440.6082 17.801
V
0.321
KTS 2021-06-22 04:43:40 2459387.6970 14.889
V
0.127
KTS 2021-05-10 05:00:14 2459344.7085 15.824
V
0.970
KTS 2021-03-15 04:07:06 2459288.6716 <17.5
V
0.765
KTS 2021-01-28 07:05:05 2459242.7952 <17.0
V
0.597


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BNV02&lastdays=682.75&showband=@UBVRIJ&.png