Ljuskurva: BK Lyr

Totalt antal observationer: 35
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-06-30 01:05:22 2459760.5454 11.3
V
0.953
KTS 2022-03-31 02:35:39 2459669.6081 18.248
B
0.594
KTS 2022-03-31 02:35:39 2459669.6081 14.369
R
0.594
KTS 2022-03-31 02:35:39 2459669.6081 16.598
V
0.594
HGG 2022-02-27 07:21:47 2459637.8068 16.522
V
0.468
KTS 2022-02-14 05:50:38 2459624.7435 16.354
V
0.416
WRT 2021-10-21 18:32:41 2459509.2727 10.488
R
0.960
WRT 2021-10-21 18:31:49 2459509.2721 11.705
V
0.960
LNM 2021-10-12 19:32:44 2459500.3144 12.17
V
0.924
HGG 2021-10-11 23:32:29 2459499.4809 11.993
V
0.921
KTS 2021-10-05 20:55:58 2459493.3722 12.452
V
0.897
KTS 2021-09-08 22:00:46 2459466.4172 14.977
V
0.790
HGG 2021-09-08 02:32:12 2459465.6057 14.943
V
0.787
LNM 2021-08-30 21:52:33 2459457.4115 15.265
V
0.754
ANC 2021-08-30 20:27:00 2459457.3521 <13.8
Vis
0.754
ANC 2021-08-23 20:28:00 2459450.3528 <13.9
Vis
0.727
KTS 2021-08-10 02:25:35 2459436.6011 17.576
B
0.672
KTS 2021-08-10 02:25:35 2459436.6011 13.954
R
0.672
KTS 2021-08-10 02:25:35 2459436.6011 16.086
V
0.672
LNM 2021-08-01 23:27:44 2459428.4776 <15.725
V
0.640
LNM 2021-07-27 23:07:26 2459423.4635 <15.396
V
0.620
ANC 2021-07-19 23:10:00 2459415.4653 <13.2
Vis
0.589
LNM 2021-07-12 22:43:23 2459408.4468 <15.584
V
0.561
KTS 2021-07-01 00:16:33 2459396.5115 16.559
V
0.514
HGG 2021-06-24 02:26:35 2459389.6018 16.757
V
0.486
KTS 2021-05-18 02:50:38 2459352.6185 15.244
V
0.340
KTS 2021-04-03 02:55:23 2459307.6218 12.752
V
0.162
WRT 2021-02-27 02:45:27 2459272.6149 10.211
R
0.024
WRT 2021-02-27 02:44:09 2459272.6140 11.456
V
0.024
WRT 2021-02-11 04:44:15 2459256.6974 10.343
R
0.961
WRT 2021-02-11 04:42:48 2459256.6964 11.548
V
0.961
KTS 2021-01-27 06:35:25 2459241.7746 13.08
B
0.902
KTS 2021-01-27 06:35:25 2459241.7746 10.754
R
0.902
KTS 2021-01-27 06:35:25 2459241.7746 11.802
V
0.902
KTS 2020-12-13 19:23:31 2459197.3080 14.953
V
0.726


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BK+Lyr&lastdays=632.25&showband=@UBVRIJ&.png