Ljuskurva: BI Lyr

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-08 20:08:26 2459892.3392 16.101
B
0.770
KTS 2022-11-08 20:08:26 2459892.3392 13.308
R
0.770
KTS 2022-11-08 20:08:26 2459892.3392 14.766
V
0.770
KTS 2022-10-01 21:45:21 2459854.4065 16.938
V
0.620
KTS 2022-07-31 01:53:02 2459791.5785 15.946
V
0.372
KTS 2022-05-02 03:00:34 2459701.6254 13.188
B
0.018
KTS 2022-05-02 03:00:34 2459701.6254 10.6
R
0.018
KTS 2022-05-02 03:00:34 2459701.6254 11.554
V
0.018
KTS 2022-03-22 03:09:30 2459660.6316 12.121
V
0.856
HGG 2022-02-27 08:02:41 2459637.8352 13.439
V
0.766
KTS 2022-02-14 05:54:05 2459624.7459 14.67
V
0.715
KTS 2021-12-04 19:35:45 2459553.3165 13.968
R
0.433
KTS 2021-12-04 19:35:45 2459553.3165 15.881
V
0.433
LNM 2021-10-12 19:04:22 2459500.2947 13.628
V
0.224
HGG 2021-10-11 23:37:58 2459499.4847 13.573
V
0.221
HGG 2021-09-22 03:10:56 2459479.6326 12.747
V
0.143
HGG 2021-09-08 02:27:27 2459465.6024 12.381
V
0.088
LNM 2021-08-30 21:59:36 2459457.4164 12.308
V
0.055
ANC 2021-08-30 20:26:00 2459457.3514 12.5
Vis
0.055
ANC 2021-08-23 20:24:00 2459450.3500 12.2
Vis
0.027
LNM 2021-08-20 00:23:02 2459446.5160 12.44
V
0.012
LNM 2021-08-11 21:36:25 2459438.4003 12.596
V
0.980
LNM 2021-08-01 23:14:21 2459428.4683 12.618
V
0.941
ANC 2021-07-28 22:39:00 2459424.4437 12.9
Vis
0.925
LNM 2021-07-27 22:54:02 2459423.4542 12.709
V
0.921
ANC 2021-07-19 23:04:00 2459415.4611 13.0
Vis
0.890
LNM 2021-07-12 22:21:47 2459408.4318 13.232
V
0.862
HGG 2021-06-24 02:21:50 2459389.5985 15.248
V
0.788
KTS 2021-06-14 00:24:02 2459379.5167 16.164
V
0.748
KTS 2021-05-07 05:16:39 2459341.7199 17.928
V
0.599
KTS 2021-03-18 05:51:38 2459291.7442 16.636
V
0.402


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BI+Lyr&lastdays=634.5&showband=@UBVRIJ&.png