Ljuskurva: BI Her

Totalt antal observationer: 32
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-04-21 00:08:12 2459690.5057 14.101
B
0.055
KTS 2022-04-21 00:08:12 2459690.5057 11.752
R
0.055
KTS 2022-04-21 00:08:12 2459690.5057 12.715
V
0.055
KTS 2022-04-08 01:48:51 2459677.5756 13.924
B
0.993
KTS 2022-04-08 01:48:51 2459677.5756 12.839
V
0.993
KTS 2022-04-01 02:18:57 2459670.5965 14.098
B
0.960
KTS 2022-04-01 02:18:57 2459670.5965 12.879
V
0.960
KTS 2022-03-11 03:34:07 2459649.6487 14.212
V
0.859
KTS 2022-01-04 07:06:40 2459583.7963 18.363
V
0.543
KTS 2021-10-20 19:52:53 2459508.3284 14.149
V
0.181
KTS 2021-09-25 21:28:30 2459483.3948 13.424
V
0.061
ANC 2021-08-30 19:51:00 2459457.3271 <13.7
Vis
0.936
KTS 2021-08-29 21:46:56 2459456.4076 14.843
B
0.931
KTS 2021-08-29 21:46:56 2459456.4076 12.721
R
0.931
KTS 2021-08-29 21:46:56 2459456.4076 13.676
V
0.931
ANC 2021-08-05 21:41:00 2459432.4035 <14.2
Vis
0.816
KTS 2021-08-02 01:06:57 2459428.5465 15.045
V
0.798
ANC 2021-07-28 21:52:00 2459424.4111 <13.3
Vis
0.778
ANC 2021-07-17 22:17:00 2459413.4285 <13.2
Vis
0.725
KTS 2021-06-27 01:42:40 2459392.5713 17.211
V
0.625
HGG 2021-06-25 03:39:44 2459390.6526 17.66
V
0.616
KTS 2021-05-16 23:32:47 2459351.4811 16.661
V
0.428
KTS 2021-04-02 01:30:43 2459306.5630 13.985
V
0.212
HGG 2021-03-22 07:19:55 2459295.8055 13.166
V
0.160
WRT 2021-02-27 02:07:52 2459272.5888 11.039
R
0.049
WRT 2021-02-27 02:06:34 2459272.5879 12.21
V
0.049
WRT 2021-02-11 04:36:37 2459256.6921 10.848
R
0.973
WRT 2021-02-11 04:35:11 2459256.6911 11.83
V
0.973
KTS 2021-02-03 05:07:09 2459248.7133 11.896
V
0.934
KTS 2021-01-21 06:03:01 2459235.7521 13.603
B
0.872
KTS 2021-01-21 06:03:01 2459235.7521 11.422
R
0.872
KTS 2021-01-21 06:03:01 2459235.7521 12.321
V
0.872


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BI+Her&lastdays=520.75&showband=@UBVRIJ&.png