Ljuskurva: BI Her

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-10-28 19:30:34 2459881.3129 13.84
B
0.971
KTS 2022-10-28 19:30:34 2459881.3129 11.601
R
0.971
KTS 2022-10-28 19:30:34 2459881.3129 12.51
V
0.971
KTS 2022-08-27 22:33:18 2459819.4398 16.557
V
0.674
KTS 2022-07-01 03:58:27 2459761.6656 16.252
V
0.397
KTS 2022-04-21 00:08:12 2459690.5057 14.101
B
0.055
KTS 2022-04-21 00:08:12 2459690.5057 11.752
R
0.055
KTS 2022-04-21 00:08:12 2459690.5057 12.715
V
0.055
KTS 2022-04-08 01:48:51 2459677.5756 13.924
B
0.993
KTS 2022-04-08 01:48:51 2459677.5756 12.839
V
0.993
KTS 2022-04-01 02:18:57 2459670.5965 14.098
B
0.960
KTS 2022-04-01 02:18:57 2459670.5965 12.879
V
0.960
KTS 2022-03-11 03:34:07 2459649.6487 14.212
V
0.859
KTS 2022-01-04 07:06:40 2459583.7963 18.363
V
0.543
KTS 2021-10-20 19:52:53 2459508.3284 14.149
V
0.181
KTS 2021-09-25 21:28:30 2459483.3948 13.424
V
0.061
ANC 2021-08-30 19:51:00 2459457.3271 <13.7
Vis
0.936
KTS 2021-08-29 21:46:56 2459456.4076 14.843
B
0.931
KTS 2021-08-29 21:46:56 2459456.4076 12.721
R
0.931
KTS 2021-08-29 21:46:56 2459456.4076 13.676
V
0.931
ANC 2021-08-05 21:41:00 2459432.4035 <14.2
Vis
0.816
KTS 2021-08-02 01:06:57 2459428.5465 15.045
V
0.798
ANC 2021-07-28 21:52:00 2459424.4111 <13.3
Vis
0.778
ANC 2021-07-17 22:17:00 2459413.4285 <13.2
Vis
0.725


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BI+Her&lastdays=520.75&showband=@UBVRIJ&.png