Ljuskurva: BE UMi

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2022-11-18 18:05:45 2459902.2540 15.697
V
0.845
LNM 2022-05-23 21:29:48 2459723.3957 15.645
V
0.821
LNM 2022-01-22 01:17:54 2459601.5541 <15.276
V
0.663
LNM 2022-01-18 02:21:24 2459597.5982 15.718
V
0.756
LNM 2022-01-11 04:03:12 2459590.6689 15.963
V
0.643
LNM 2021-12-20 02:27:01 2459568.6021 15.923
V
0.484


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BE+UMi&lastdays=730&showband=@V&.png