Ljuskurva: BC Lac

Totalt antal observationer: 35
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-11-19 21:15:33 2459173.3858 12.604
V
0.437
KTS 2020-10-12 21:17:51 2459135.3874 11.962
V
0.288
KTS 2020-08-26 05:12:02 2459087.7167 12.832
V
0.101
KTS 2020-07-23 04:15:53 2459053.6777 12.299
V
0.967
KTS 2020-07-10 06:24:46 2459040.7672 11.875
V
0.917
KTS 2020-05-10 09:42:28 2458979.9045 12.69
V
0.678
KTS 2020-04-25 04:53:11 2458964.7036 12.689
V
0.618
WRT 2020-01-24 17:01:23 2458873.2093 12.294
V
0.259
KTS 2020-01-16 20:24:25 2458865.3503 12.422
V
0.228
WRT 2020-01-08 17:39:24 2458857.2357 12.63
V
0.196
KTS 2020-01-05 19:50:44 2458854.3269 12.66
V
0.185
KTS 2019-12-28 21:56:09 2458846.4140 12.732
V
0.154
KTS 2019-12-09 22:16:36 2458827.4282 12.724
V
0.079
KTS 2019-10-15 02:25:43 2458771.6012 11.888
V
0.860
WRT 2019-09-14 01:23:57 2458740.5583 12.844
V
0.738
KTS 2019-08-25 06:28:56 2458720.7701 12.842
V
0.660
KTS 2019-07-29 05:30:20 2458693.7294 12.712
V
0.554
KTS 2019-07-04 03:41:54 2458668.6541 12.931
V
0.456
KTS 2019-06-16 03:27:30 2458650.6441 12.794
V
0.385
HGG 2019-06-13 03:57:44 2458647.6651 12.682
V
0.373
KTS 2019-06-12 07:36:20 2458646.8169 12.664
V
0.370
HGG 2019-05-03 06:40:45 2458606.7783 12.159
V
0.213
KTS 2019-01-28 19:57:21 2458512.3315 12.125
V
0.842
KTS 2019-01-15 20:54:23 2458499.3711 12.069
V
0.791
KTS 2019-01-04 20:18:57 2458488.3465 12.227
V
0.748
KTS 2018-12-08 23:10:01 2458461.4653 12.831
V
0.642


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BC+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png