Ljuskurva: BC Lac

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-01 19:48:08 2460342.3251 12.392
V
0.643
KTS 2023-12-11 19:51:18 2460290.3273 12.349
V
0.445
KTS 2023-11-13 22:29:16 2460262.4370 12.783
V
0.339
KTS 2023-04-30 07:31:26 2460064.8135 12.358
V
0.585
KTS 2023-03-27 06:05:36 2460030.7539 12.72
V
0.456
KTS 2023-01-09 01:08:41 2459953.5477 12.766
V
0.161
KTS 2022-11-29 23:57:24 2459913.4982 12.178
V
0.009
KTS 2022-11-01 20:57:41 2459885.3734 11.86
V
0.902
KTS 2022-09-23 04:55:03 2459845.7049 12.217
V
0.750
KTS 2022-04-21 04:23:05 2459690.6827 12.976
V
0.160


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BC+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png