Ljuskurva: BC Lac

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-04-21 04:23:05 2459690.6827 14.604
B
0.468
KTS 2022-04-21 04:23:05 2459690.6827 11.147
R
0.468
KTS 2022-04-21 04:23:05 2459690.6827 12.976
V
0.468
KTS 2021-12-27 19:48:51 2459576.3256 12.205
V
0.019
KTS 2021-10-31 00:55:43 2459518.5387 12.702
V
0.792
WRT 2021-10-21 18:38:35 2459509.2768 10.767
R
0.756
WRT 2021-10-21 18:37:35 2459509.2761 12.892
V
0.756
HGG 2021-10-16 05:59:51 2459503.7499 12.844
V
0.734
KTS 2021-09-22 04:50:52 2459479.7020 12.771
V
0.640
KTS 2021-08-23 04:22:56 2459449.6826 12.647
V
0.522
KTS 2021-07-08 04:07:14 2459403.6717 11.894
V
0.341
KTS 2021-06-13 00:56:44 2459378.5394 13.282
B
0.243
KTS 2021-06-13 00:56:44 2459378.5394 10.127
R
0.243
KTS 2021-06-13 00:56:44 2459378.5394 11.734
V
0.243
KTS 2021-05-06 03:29:13 2459340.6453 12.251
V
0.094
HGG 2021-03-24 08:11:02 2459297.8410 12.182
V
0.926
KTS 2021-03-24 06:10:39 2459297.7574 12.245
V
0.926
KTS 2021-01-31 20:02:41 2459246.3352 12.583
V
0.724
WRT 2020-12-24 16:04:47 2459208.1700 10.702
R
0.574
WRT 2020-12-24 16:03:21 2459208.1690 12.62
V
0.574
KTS 2020-12-16 01:42:23 2459199.5711 12.57
V
0.540
KTS 2020-11-19 21:15:33 2459173.3858 12.604
V
0.437
KTS 2020-10-12 21:17:51 2459135.3874 13.504
B
0.288
KTS 2020-10-12 21:17:51 2459135.3874 10.345
R
0.288
KTS 2020-10-12 21:17:51 2459135.3874 11.962
V
0.288
KTS 2020-08-26 05:12:02 2459087.7167 12.832
V
0.101


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BC+Lac&lastdays=636.75&showband=@UBVRIJ&.png