Ljuskurva: BB Tau

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-11-20 01:15:53 2459173.5527 11.795
V
0.505
KTS 2020-10-12 00:47:31 2459134.5330 11.773
V
0.291
KTS 2020-08-03 05:20:41 2459064.7227 10.81
V
0.908
KTS 2020-04-27 21:16:59 2458967.3868 11.536
V
0.373
KTS 2020-03-29 20:29:19 2458938.3537 11.327
V
0.213
KTS 2020-03-05 23:29:45 2458914.4790 11.317
V
0.082
KTS 2020-02-16 02:09:18 2458895.5898 11.327
V
0.978
KTS 2020-01-28 02:30:20 2458876.6044 11.321
V
0.874
KTS 2020-01-12 02:59:25 2458860.6246 11.303
V
0.786
KTS 2020-01-01 02:49:12 2458849.6175 11.456
V
0.726
KTS 2019-12-15 21:06:46 2458833.3797 11.664
V
0.637
KTS 2019-12-08 08:30:54 2458825.8548 11.679
V
0.595
KTS 2019-11-30 05:29:28 2458817.7288 11.855
V
0.551
KTS 2019-09-23 10:41:22 2458749.9454 11.143
V
0.178
KTS 2019-08-29 04:25:40 2458724.6845 10.917
V
0.040
KTS 2019-03-22 22:45:33 2458565.4483 11.341
V
0.165
KTS 2019-03-04 23:45:18 2458547.4898 11.298
V
0.066
KTS 2019-02-12 23:49:37 2458527.4928 11.189
V
0.956
KTS 2019-01-31 07:07:06 2458514.7966 10.998
V
0.887
KTS 2019-01-25 01:15:44 2458508.5526 11.09
V
0.852
KTS 2019-01-08 03:53:08 2458491.6619 11.059
V
0.759
KTS 2018-12-24 03:15:33 2458476.6358 11.109
V
0.677


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BB+Tau&lastdays=730&showband=@V&.png