Ljuskurva: AY Lyr

Totalt antal observationer: 33
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2020-11-20 18:25:00 2459174.2674 <13.8
Vis
LNM 2020-10-24 17:28:45 2459147.2283 <15.447
V
ANC 2020-10-18 18:49:00 2459141.2840 <14.5
Vis
LNM 2020-10-14 18:44:21 2459137.2808 <15.979
V
LNM 2020-10-13 19:18:37 2459136.3046 <14.911
V
LNM 2020-09-30 19:10:16 2459123.2988 <16.455
V
ANC 2020-09-29 20:29:00 2459122.3535 <13.8
Vis
LNM 2020-09-20 20:39:15 2459113.3606 <15.713
V
LNM 2020-09-19 20:32:55 2459112.3562 <16.8
V
LNM 2020-09-18 22:10:07 2459111.4237 <15.798
V
LNM 2020-09-15 19:17:54 2459108.3041 <16.613
V
ANC 2020-09-14 20:10:00 2459107.3403 <15.3
Vis
ANC 2020-09-08 20:26:00 2459101.3514 <14.5
Vis
ANC 2020-08-18 21:45:00 2459080.4063 <15.3
Vis
ANC 2020-08-15 21:49:00 2459077.4090 <14.7
Vis
ANC 2020-08-14 20:47:00 2459076.3660 <14.7
Vis
ANC 2020-08-12 21:41:00 2459074.4035 <15.3
Vis
ANC 2020-07-20 22:06:00 2459051.4208 <14.5
Vis
ANC 2020-07-18 22:04:00 2459049.4194 <14.5
Vis
ANC 2020-07-16 23:04:00 2459047.4611 <14.5
Vis
ANC 2020-07-12 22:17:00 2459043.4285 <14.5
Vis
ANC 2020-07-11 22:39:00 2459042.4437 <13.8
Vis
ANC 2020-04-26 21:10:00 2458966.3819 <14.5
Vis
ANC 2020-04-22 21:44:00 2458962.4056 <15.3
Vis
ANC 2019-12-31 15:09:00 2458849.1313 14.0
Vis
ANC 2019-11-29 18:21:00 2458817.2646 <14.5
Vis
ANC 2019-10-29 18:31:00 2458786.2715 <14.5
Vis
ANC 2019-09-02 20:42:00 2458729.3625 <15.3
Vis
ANC 2019-08-24 22:06:00 2458720.4208 <15.3
Vis
ANC 2019-07-31 21:53:00 2458696.4118 13.2
Vis
ANC 2019-07-30 22:54:00 2458695.4542 13.6
Vis
ANC 2019-07-24 23:33:00 2458689.4812 <14.5
Vis
ANC 2019-07-18 22:50:00 2458683.4514 <14.5
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AY+Lyr&lastdays=730&showband=@V&.png